تبلیغات
آینده روشن : همسفر سمیرا

آینده روشن : همسفر سمیرا
کنگره 60 درمان اعتیاد 
قالب وبلاگ
چت باکس


به نام خدا


لژیون نوزدهم  همسفران شعبه‌ شیخ بهایی در روز دوشنبه 96/10/11   با استادی

 همسفر سمیرا وبا حضور  اعضای  لژیون و با دستور جلسه"سی دی ازدواج"


 رأس ساعت16:45  برگزارشد.


به ادامه مطلب مراجعه کنید...

خدا را شکر که امروز هم در کنار شما عزیزان هستم امیدوارم حالتان خوب باشد.امروز جلسه به خاطرتجلیل از خانم فاطمه بیشترطول کشید تا هر جا از سی دی ازدواج را که رسیدیم کار میکنیم وبقیه را هفته آینده ادامه می دهیم .

همسفر مریم:

در این سی دی آقای مهندس فرمودند که سن ازدواج بالا رفته وفقط کشور ما نیست بلکه بیشتر جوامع دچار این مشکل شده اند ازدواج در سه گروه است کسانی که ازدواج کرده اند .کسانی که در شرف ازدواج هستند وکسانی که بنا به شرایطی از هم دور هستند.ما باید در زندگی مشترکمان روی نقاط مشترک بیشتر کار کنیم وسعی کنیم این نقاط را بیشتر بها بدهیم و باید در زندگی بنا بر وظایف خود به همدیگر کمک کنیم چون هیچ انسانی تنها نیست ودر کنار هم به تکامل می رسند.

همسفر زهرا :

من آن قسمت که در مورد ادب ونزاکت آقای مهندس صحبت می کرد را بیشتر درس گرفتم که در هر جایگاهی که هستم به عنوان مادر ،همسفر ادب و نزاکت داشته باشم ودر زندگی رعایت کنم .توقعاتم بالا نباشد .ورزش کنم تااز سلامتی بیشتری برخوردار باشم.

هیچ موقع کلمه طلاق را به زبان نیاورم مخصوصا جلوی فرزندم واین کلمه موقعی به کار می رود که دیگر هیچ راهی نباشد.در مورد زایمان هم صحبت کردند که سزارین زیاد شده وروش خوبی نیست.

همسفر فاطمه:

انسان جهان اکبر است .اکبر یعنی بزرگ، ما هر چه دانش وآگاهی پیدا کنیم باز هم کم است  .باید صور آشکار وپنهانمان یکی باشد زندگی کردن یک هنر است وزندگی سالم داشته باشیم وآن را نگه داریم هنر است .افرادی هستند که به محض اینکه می فهمند همسرشان اعتیاد دارد از او جدا می شوند.

آقای مهندس زندگی را تشبیه به یک سد کردند ممکن است سد با کوچکترین ترک وبه مرور زمان ویران شود .سد را می توان به زندگی تشبیه کرد وآب پشت آن هم مشکلات زندگی باید حواسمان به مشکلات باشد وبیش از حد خودمان را درگیر مشکلات نکنیم باید تمام تمرکزمان را بگزاریم که چطور مشکلات را حل کنیم .

زندگی وعشق یک مثلث است که از سه ضلع حس ،سایه وجاذبه تشکیل شده باید حس ازدواج داشته باشیم .در زندگی مشترک مانند سایه باشیم که هیچ موقع از ما جدا ودور نمی شود وبرای هم جذاب باشیم وجذابیت لازم را به وجود آوریم.

هما نطور که شما عزیزان در مشارکتتان بیان کردید ازدواج در سه گروه انجام می شود.

1:کسانی که ازدواج کرده اند

2:کسانی که در شرف ازدواج هستند.

3:کسانی که ازدواج کرده اند ولی به هر دلیلی جدا هستند.

هر چیزی که درست انجام بدهیم وتا آخر ادامه بدهیم یک هنر است از درس خواندن گرفتن .....وزندگی کردن هم هنر است اگر توانستیم در یک زندگی که مشکلاتی مانند اعتیاد ومشکلات اقتصادی و..... ماندی وتمام تلاشت را کردی آن را نگه داری یعنی اینکه شما یک هنرمند واقعی هستید وگرنه همه می توانند یک زندگی آرام را تا آخر ادامه بدهند.

سرچشمه بتوان بستن به بیل                  چوپر شد نتوان بستن به فیل

اول ممکن است یک مشکل کوچک باشد ومی شود حل کرد وآن راحفظ کرد ولی اگر مشکل بزرگ شود به هیچ چیز دیگر نمی توانیم نگه داریم در این دنیا نمی توانید کسی را پیدا کنید که مانند کسی باشد حتی دوقلوها اگر از نظر ظاهر هم شبیه هم باشند از نظر خلق وخوی با همدیگر فرق می کنند.

در مسئله ازدواج این را مد نظر داشته باشید که نمی توانید کسی را پیدا کنید که صد درصد شبیه شما باشد در ازدواج باید هر دو نفر تقریبا در یک لول خواست باشند مثل اینکه یک نفر پزشک باشد ودیگری بی سواد اگر یکی دیپلم داشت آن نفر دیگر لیسانس مشکلی نیست.

اولین مسئله در ازدواج احترام گذاشتن است چه قبل وچه بعد از ازدواج احترام وادب ونزاکت باید باشداحترام به یکدیگر از مهمترین مسائل است ویک همسفر پیش خودش بگوید که او مصرف کننده است وهر چه مبخواهد به او بگوید ما در کنگره یاد گرفتیم ومتوجه شدیم او بیمار است پس احترام گذاشتن وبا ادب بودن برای یک همسفر از واجبات است واین ادب ونزاکت را باید در همه جا رعایت کنیم.

دومین مسئله رعایت بهداشت است ویکی از حساسترین مسائل است باید بین جنس مذکر ومونث رعایت شود واگر رعایت نکنید فاصله بین شما برقرار می شود همین کنگره اگر روزهای دوشنبه بهداشت را رعایت نکیم وبا بوی عرق تازه سیر هم خورده باشیم و بیاییم کنگره آن موقع با کسی که سلام می کنید چه حالتی به او دست می دهد پس در رعایت بهداشت برای هر دو نفر بسیار مهم است.

باید در خانه بیشتر به ظاهر خود برسید تا بیرون ورعایت این نکته بسیار حساس وسر نوشت ساز است.. تازه مسئله بهداشت با ظاهر سازی فرق می کند که برویم بینی عمل کنیم وهزار کار دیگر که امروزه در کشور ما باب شده آقای مهندس می فرمایند بینی هر کسی درست شده بر اساس ریه آن شخص آنچه که زیبا است کلام وبیان شماست حالا بینی کوچک باشد یا بزرگ همه به صحبت کردن وبیان شما بیشتر دقت می کنن.

سومین مسئله مشارکت در زندگی است بعضی کارها را آقایان انجام می دهند ویک سری کارها را خانم ها باید در زندگی کمک حال یکدیگر باشیدحالا که مسافرش دارد سفر می کند ونزدیک عید هم هستید کارهای سنگین وکارهای که مسافر را خسته می کند از او نخواهید موقعی که به درمان رسید خودش همه جور کمکی به شما می کند.

چهارمین مسئله روی نقاط مشترک همدیگر کار کنید مثلثی را در نظر بگیرید یک ضلع آن مرد ،ضلع دیگر زن وضلع سوم روابط فی مابین آنها است اگر بیایند روی نقاط مشترک همدیگر کار کنند ضلع های مثلث به هم نزدیک می شود وارتباط دوستانه ودعوا ومشاره وجود ندارد اگر هر دو نفر بیایند روی نقاط غیر مشترک همدیگر کار کنند فاصله زیاد می شود ومثلث تبدیل به یک خط صاف می شود ودیگر عشق ومحبتی وجود ندارد.

هر چه انسان ابله تر باشد روی نقاط غیر مشترک کار می کند وهر چه فهمیدتر باشد روی نقاط مشترک کار می کند .اگر روی نقاط غیر مشترک کار کنید همیشه در حال تخریب یکدیگر هستید همین کنگره همه روی نقاط مشترک کار می کنیم وآن هم درمان است اگر برعکس بود وکار داشتیم به دین ومذهب .....یک دقیقه نمی توانستیم ادامه بدهیم ولی در یک شعبه چند صد نفر هر کدام با یک عقیده ونظر وتیپ وقیافه ولی این قدر باهم مهربان ودوست هستیم چون همه یک نقطه مشترک داریم وآن هم رسیدن با درمان وحال خوش وتعادل است.

پنجمین مسئله هدیه خریدن برای یک دیگر است حالا روی نقاط مشترک کار کردیم بیایم برای یکدیگر ارزش قائل شویم وببینیم طرف مقابل از چه چیزی خوشش می آید همان را برایش بخریم

ششمین مسئله در زندگی زن وشوهر با هم شریک هستند وهر چه هست برای هر دو نفر است البته اگر به طور مثال اگر همسر چیزی را به نام او می کند سوءاستفاده نکند اگر چیزی دارید فرق نمی کند چه زن چه مرد در اختیار هم بگزارید و از زندگی در کنار هم لذت ببرید مال دنیا به دنیا میماند .

هفتمین مسئله تخریب یکدیگر ،کاری که نباید انجام دهیم تخریب است هم دیگر را جلوی دیگران حتی به نظر من در خلوت نباید تخریب کرد تخریب همدیگر کار بسیار ناجوری است واگر در انظار شروع کنید به انتقاد کردن به قول آقای مهندس تف سر بالا می باشد وتوجه داشته باشید همدیگر را جلوی بچه ها تخریب نکنیم.

اگر همسفری مسافرش را جلوی خانواده خود تخریب کند بعد از اینکه انشا الله به رهایی رسید وشما همسفر هزار بار بگویی او تغییر کرده وبه درمان رسیده باز هم باورشان نمی شود وممکن است حتی شما را دچار دودلی وترس کنند . به قول آقای مهندس آنها فقط یک عیب دارند وآن هم مصرف کننده بودنشان است .

جلوی بچه ها از طلاق حرفی نزنید چون آنها هر دوی شما را می خواهند ودر روحیه آنها تاثیر می گذارد طلاق مال افرای است که همه راه ها را رفته اند وبه نتیجه نرسیده اند وممکن است با ادامه زندگی آسیب های جدی  ببیند.

 

هفته آینده : ادامه سی دی ازدواج وسی دی کمک کنگره به من
طبقه بندی: برداشت و نوشتار سی دی ها، 
[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 09:09 ب.ظ ] [ همسفر: سمیرا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کنگره 60 درمان اعتیاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :