آینده روشن : همسفر سمیرا
کنگره 60 درمان اعتیاد 
به نام خدا


لژیون نوزدهم  همسفران شعبه‌ شیخ بهایی در روز دوشنبه    7/24 /96 با استادی

 همسفر سمیراوبا حضور  اعضای  لژیون و با دستور جلسه "سی دی گره مسئولیت "

 رأس ساعت16:45  برگزارشد.

Image result for ‫گره مسئولیت‬‎

به ادامه مطلب مراجعه کنید...


خدا را شکر که امروز در خدمت شما عزیزان هستم .امیدوارم حالتان خوب باشد وبتوانیم مطالب جدیدی که آموزش می گیریم در زندگی آن را کاربردی کنیم.

در ابتدای سی دی آقای امین فرمودند:یک زمانی انسان راحت سرش را روی بالش می گذارد ومی خوابد به این خاطر که هیچ کس با او کار ندارد .اما زمانی هم هست که همه با او کار دارند وباز راحت می خوابد .ولی یک زمانی هست که چند نفر با او کار دارند ودیگر نمی تواند آرامش خود را حفظ کند .

این مطالب که گفتند در مورد گره مسئولیت است .موقعی که ما باکسی کاری نداریم ومسئولیتی به عهده ما نیست خوب راحت وآسوده هستیم ولی وقتی مسئولیتی داریم در یک جایگاهی اگر مسئولیت اندازه ظرفیت ما باشد باز هم به راحتی ودر آرامش مسئولیت را انجام می دهیم ولی موقعی که در چند جایگاه مسئولیت قرار داریم نمی توانیم در آرامش آن مسئولیت را انجام دهیم.چون بیش از حد توان وانرژی ما می باشد پس ممکن است تخریب ایجادمی کند.

مسئولیت قبول کردن وتجربه کردن خدمت در هر جایگاهی باعث اختلاف پتانسیل در ما می شود واین اختلاف پتانسیل در ما انرژی تولید می شود در کنگره باید تمام خدمتها را تجربه کنیم چون هر کدام از این خدمتها برای خودش لذتی دارد ودر آن جایگاه تجربه کسب می کنید .چرا که در ما تغییرات زیادی را به وجود می آورد وبسیاری از گره های انسان در همان جایگاها ومسئولیت پذیرفتن باز می شود .

باید بدانید که هر مسئولیتی هم می تواند شکل سازنده داشته باشد هم مخرب مانند چاقوی آشپزخانه که می تواند از آن برای تهیه غذا استفاده شود ویا برای آسیب زدن به دیگران.عشق همانطور که برای انسان سازنده است ومی تواند ما را به زندگی امیدوار کند وباعث تشکیل خانواده شود اگر از شکل خود خارج شود تبدیل به گره عشق می شود.

از فواید مسئولیت قبول کردن اینکه به انسان قدرت واعتماد به نفس وانظباط می دهند ولازمه زندگی هستند انسانی که مسئولیتی به عهده ندارد در واقع در جایگاه انسانی خود قرار ندارد وهمیشه در رنج وعذاب است .به طور مثال من به عنوان همسفر وارد کنگره می شوم به عنوان یک رهجو وظایفی به عهده من است شال سفید داشته باشم به موقع وسر وقت در کنگره باشم سی دی گوش بدهم وبنویسم به عنوان یک سفر اولی مشارکت کنم وحرف راهنما را گوش بدهم اگر تمام این مسئولیتها را به درستی وبا دقت وبا انرژی انجام دادم هم خودم وهم دیگرانی که در کنار من هستند انرژی می گیرند.

چگونه یک مسئولیت تبدیل به حجاب می شود وبرای انسان مشکلاتی را به وجود می آورد؟

دو نیروی منفی وجود دارد یکی طمع ودیگری تکبر اگر دقت کنید کلمه طمع از سه حرف تو خالی است وانسانی که این ویژگیها را دارد در قرآن اورا به عنوان زیاده خواه نام می برد یعنی انسانی که هر چه به او می دهید برایش کفایت نمی کند وبیشتر از آن می خواهد به طور مثال اگر گوسفندی برای او کباب کنید می گوید چرا گاو کباب نکردید.

طمع انسا ن از ترس انسان قدرت می گیرد وترس از دست دادن باعث به وجود آمدن طمع می شود خاصیتی که در طمع وجود دارد این است که ازهیچ چیزی راضی نیست واز هیچ چیزی رضایت ندارد.

تکبر به این معنی است که انسان خودش را در ماهیت وآفرینش از انسانهای دیگر متفاوت بداند یک انسان متکبر همیشه احساس می کند که با بقیه فرق دارد .انسانی که منیت دارد ممکن است خود را بالاتر از دیگران ببیند اما شاید این حالت را نداشته باشد

حالا هر کدام ازمااین دو صفت را در خود داشته باشیم خدا می داند چه بر سر صور آشکار وپنهان خود می آوریم واگر مسئولیت به ما داده شود هم به خود وهم به دیگران تخریبهای زیادی به وجود می آوریم.

در مسئولیتی که به عهده می گیریم قوانین را به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه زیر پا نگذاریم به طور مثال من به عنوان یک سفر اولی مهماندار شوم موقعی که همسفری می آید در کنگره باید کارت آن را ببینم واین قانون است بیایم ودوست خودم یا هم لژیونی خودم را بدون اینکه کارتش را ببینم وارد کنگره کنم ویا من به عنوان یک جایگاه بالاتر بدون در نظر گرفتن قوانین یکی را نگهبان کنم.پس حواسمان باشد از من راهنما تا شما هر موقع مسئولیت به عهده گرفتیم قوانین ومسئولیتها را درست انجام دهیم.

یادمان باشد اگر مسئولیتی در کنگره به ما داده شد یک روزی هم از ما این مسئولیت را می گیرند همانطور که روزی می آئیم یک روزی هم می رویم وباید این را تمرین کنیم پس در کنگره یادمان نرود عمل سالم وعدالت را وخدای نکرده براساس دوستی قوانین را زیر پا بگذاریم.

ممکن است ما در مسئوالیتی که داریم دچار وسواس شویم به این معنی که وسوسه می شوی در کار دیگران دخالت کنی تا کار به بهترین شکل ممکن انجام شود نه اینکه وسوسه شود ویک کار شیطانی انجام دهد به طور مثال من سفر اولی مسئول چای درست کردن هستم یک نفر دیگر مسئول مهانداری است یبایم از روی وسواس شروع کنم این طور رفتار کن ،این کا را انجام بده ،این طرف باش .... با اینکار غیر از این که خودم انرژی نمی گیرم آن شخص هم انرژی از دست می دهدوناراحت می شود .آقای امین خیلی زیبا فرمودند.

زمانی که شما قلم را محکمتر روی کاغذ فشار دهید آن نوشته شما زیباتر نمی شود بلکه کاغذ سوراخ می شود وقتی کاغذ سوراخ شد خط شما از بین می رود وباید از نو بنویسید اگر خیلی شل بنویسد خط خوب نمی شود .اگر خیلی هم فشار بیاورید یا قلم می شکند ویا کاغذ از بین میرود در قضیه مسئولیت هم دقیقا این اتفاق می افتد به قول قدیمی ها نه به آن شوری شور نه به آن بی نمکی.

باید مسئولیتها را به عهده دیگرا ن بگذاریم امروز خانمزهرا وخانم مهری کار خیلی خوبی انجام دادند که مسئولیتهای که به عهده دیگران بود را به آنها سپردند با اینکار به آنها قدرت واعتماد به نفس به وجود می آید که خودشان مسئولیت خود را انجام دهند بایستی اطمینان کنید تا دیگران کارهای خود را انجام بدهند واگر هم خراب کردند نترسید خداوند تمام هستی را در اختیار انسان قرار داده وما چه بر سر هستی می آوریم وچیزی نمی گوید .پس اگر هم کار را درست انجام نداند باز او ر اتشویق کنیم که بتواند محکمتر وبا اعتما با نفس بیشتر جلو برود.

با تقسیم کردن مسئولیتها به دیگران به تعادل می رسید ممکن است چند ماه طول بکشد اما اشکالی ندارد چون راه درستی است وباعث می شود انسان از طمع بگذرد واز تکبر دست بردارد.

بسیاری از همسفران به خاطر مصرف کننده شدن مسافرانشان  یا از سر اجبار یا اینکه طرف مقابل را برای مسئولیت پذیرفتن شایسته نمی دانسته اند تمام مسئولیتهای زندگی را به عهده گرفته اند با این کار هم در خودشان تخریب ایجاد کرده اند هم دردیگران ومسئولیتهای را به عهده گرفته اند که با فیزیک یک زن مغایرت دارد ولی از امروز ذره ذره مسئولیتها را به مسافرتان بدهید از مسئولیتها کم تا بتواندهم مسافر جایگاهش را در خانواده بدست آورد هم شما به آرامش برسید به قول راهنمایی عزیزم زن باید تن نازی کند اگر هم یک وقتهای است که خوب شرایط ایجاد می کندکار کنید کارها ی نیمه وقت وسبک که نه به خودتان ونه به دیگران تخریبی ایجاد کنید.

امیدوارم در زندگی در کنگره مسولیتی که داریم به خوبی ودر راستای قوانین وحرمتها انجام دهیم وخدای نکرده از صراط مستقیم خارج نشویم ویادمان باشد که به چه حال خرابی وارد کنگره شدیم والان که در جایگاه ومسئولیتی به عهده ما هست مردم دار ومهربان باشیم

با دعای اعضاءجلسه تمام شد .

سی دی هفته آینده سی دی گلریزان


[ یکشنبه 30 مهر 1396 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ همسفر: سمیرا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کنگره 60 درمان اعتیاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic