آینده روشن : همسفر سمیرا
کنگره 60 درمان اعتیاد 
به نام خدا


لژیون نوزدهم  همسفران شعبه‌ شیخ بهایی در روز دوشنبه    7/17 /96 با استادی

 همسفر سمیراوبا حضور  اعضای  لژیون و با دستور جلسه "ادامه وادی چهارم "

 رأس ساعت16:45  برگزارشد.

Image result for ‫وادی چهارم‬‎

به ادامه مطلب مراجعه کنید...

خدا را شکر که امروز در خدمت شما عزیزان هستم .امیدوارم حالتان خوب باشد وبتوانیم مطالب جدیدی که آموزش می گیریم در زندگی آن را کاربردی کنیم.

برداشت همسفر سلاله از وادی چهارم:

من از وادی چهارم به این نتیجه رسیدم که در زندگی در صورتی از طرف خداوند مساعدت ویاری می گیری حداقل خودت هم برای آنچه که می خواهی سعی وتلاش کرده باشی واگر هیچ سعی نکرده باشی وبه خداوند کارت را بسپاری فقط خودت را مسخره کردی وریشخند به خودت زدی پس بیاییم به خودمان این قول را بدهیم که طلبکار خدا نباشیم ونیروهای ما فوق را فرمانبردار خودمان ندانیم من از این جمله در وادی درس گرفتم .سیم ما به قدرت مطلق وصل است ،شایسته است که برای حفظ اتصال خود با قدرت مطلق به طرف مبداسیم حرکت کنیم وطبیعی است که اگر در جهت خلاف مبداحرکت کنیم سیم ویا اتصال وارتباط ما با او قطع خواهد شد.

در وادی چهارم در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن یعنی سلب مسئولیت از خویشتن دلیل بر این نیست ک ه به خدا توکل نکنیم یا قبول نکنیم مسئله اینکه مرز فی ما بین ما وخدا مشخص باشد چه مسئولیتهای به گردن ما وبا لعکس خدا هست خداوند موجودی را که خلق کرد مسئولیتش را پذیرفت.خداوند یک هسته هلو می افتد زمین یک درخت هلو چه شکوفه های قشگی چه رنگی همه از روی حکمت است ما یاید بدانیم انسان را خلق کرد ه اختیار داده راه وچاه رانشان داد وهر کدام راکه می خواهی انتخاب کن.ولی باز هم به بیراهه میرویم وکارهای ضد ارزش انجام می دهد .

صدها چراغ دارد وبیراهه می رود                بگذار بیفتد ببیند سزای خویش

نگو خدا من را انداخت خودت افتادی ما خود مصوب مشکلات هستیم وخودمان بایدحل کنیم بعضی وقتها ما خدا را خیلی ارزون می گیریم به طور مثال مشکل خود را با چند شمع می خواهیم حل کنیم با خدا معامله نکنید عمل کنیدبیشتر ما خدا را از روی احساس قبول داریم واز روی عقل وباورقبول نداریم .

هسته انسان شامل دو بخش است :

1:هسته جسم یا صور آشکارانشان

هسته جسم یا صور آشکار که به آن شهر وجودی ویا درون ویا کالبد فیزیکی ویا کالبد اول می گوئیم.اجزاءآن مثل :قلب ،کلیه،سر،دست وپا ،پنج حس ظاهری......وکوچکترین جزءجسم سلول نام دارد ما حتی قادر نیستیم عظمت صور آشکار را متوجه شویم اگر دست ما به یک چیز داغ برخورد کند می کشیم عقب این چه طور اتفاق می افتد نمی دانیم وخیلی از مسائل دیگر.

2: هسته خارجی یا صورپنهان انسان

ما هنوز شناختی نسبت به صور آشکا نداریم صور پنهان که دیگه هیچی اجزاءآن نفس ،حس های خارج از جسم ،عقل ،آرشیو،جسم های مجازی.........چه طور این اجزاءبه وجود آمده انسان بقادارد این یعنی شناخت اگر شناختیم وارد دروازه خود شناسی می شویم.جسم های مجازی یکی از آنها خواب است خواب چه شکلی است ،چی هست هر چه در بیداری انجام می دهیم در خواب هم می بیند واقعیت دارد برای فردی که کابوس می بیند واقعیت همان چیزی است که رویت می کند دیدن ما بر اساس یکسری حس است .

نفس:

نفس تعیین موجودیتی است که در هر صورت ،ظاهر وباطن انسان را می نمایاند.نفس همه کاره است چون ما ازنفس واحده آفریه شده ایم در قرآن بیان شده فرشتگان حق نفس را تحویل می گیرند .اصل کاری نفس است .آن چیزی که فاسد می شود نفس است ممکن است شیطانی یا الهی باشد.در نهایت نفس ،نه جسم است ونه روح.هر نفسی دارای خواسته های می باشد معقول وغیر معقول .

نفس در انسان به سه قسمت تقسیم می شود.

1:نفس اماره ،امر کننده

بالا ترین مرحله در حیوان اولین مرحله در انسان است.نفس در انسان مثل نفس در یک حیوان به صورت غریزی عمل می کند که امر کننده است وفقط می خواهد که خواسته اش برآورده شود.به طور مثال یک انگشتری را سر طاقچه می بیند خوشش می آید برمی دارد فقط می خواهد به خواسته اش برسد کاری ندارد مال چه کسی است.نفس اماره در افراد مختلف است آدم مصرف کننده در حق خانواده ظلم می کند وعین خیالش نیست.کسانی که در این مرحله نفس هستند فقط امر می کند ومی خواهد کار ندارد ونگران نیست کار هایش عقلانی نیست.در کوتاه مدت ممکن است به همه خواسته هایش برسد ولی در آخر با مشکلات فراوانی روبرو می شود.

2:نفس لوامه یا سرزنش کننده

در این مرحله به دانائی وآگاهی بالا تر دست پیدا کرده ،وارد دروازه های نفس سرزنش کننده می شود .در حقیقت از هر کار ضد ارزشی که انجام می دهد دچار عذاب وجدان می شود انسانی که داناتر باشد وجدان درد بیشتر می گیردذره ذره می آید بالاتر تا از نفس امر کننده فاصله بگیردویک پیشرفت در جهت تکامل ودانایی انسان محسوب می گردد که خود از ارزش واهمیت فوق العاده بالائی برخوردار است.

3:نفس مطمئنه یا نفس قابل اطمینان

مقعی که از دو مرحله قبل عبور میکنیم ابتدا با تزکیه وپالایش ودانایی وارد دروازه های نفس مطمئنه می شویم .این افراد معمولا هیچ کار غیر معقول وغیر منطقی انجام نمی دهند نه در ظاهر نه در باطن ،نه در انظار دیگران ونه در خلوت،نه در خواب نه در بیداری.واین جایگاه از جایگاه فرشته هم می تواند بالاترباشد وخداونداین افراد را به بهشت خاص خودش دعوت می کند .باید نفس را تربیت کنیم هر چه بیشتر تزکیه وپالایش کنیم به نفس مطمئنه می رسیم.

نتیجه وادی چهارم :

مسئولیت زندگی خودمان را بپذبریم،برای رسیدن به اهدافمان تلاش وکوشش کنیم ومطمئن باشیم که قدرت مطلق ونیروهای مافوق ما را یاری وحمایت می کنند .از ما حرکت ،از خداوند برکت

در همه موارد در هر مقطع وسنی که هستیم کارهای ضد ارزش انجام ندهیم نواقص شخصیتی خودمان را برطرف کنیم البته باید در عمل اینگونه باشد مانند کسی نباشیم که راهنمای اتومبیل خود را برای گردش به راست روشن کند،ولی به سمت چپ گردش کند. یا مانند کسی باشیم که دعا کنیم نیایش انجام بدهیم ولی دلمان پر از شوق گناه باشد وقدمی بر نداریم وهیچ اقدامی نکنیم وهیچ هزینه ای ندهیم. خداوند پذیرش مسئولیت حیات را به ما داده اختیار هم به ما داده پس در تمام مراحل زندگی ما نقش مهمی را بر عهده داریم.

خداوند ما را به پایین ترین نقطه خلقت فرستاد تا انسان خودش با داشتن اختیار وپذیرش مسئولیت حیات خودش ،خودش را به بالاترین نقطه تکامل یا فرمان عقل همراه با صلح وآرامش برساند.خداوند بارها گفته مرا صدا بزنید تا شما را اجابت کنم در صورتی که در جهت خواسته منطقی وعقلانی قدم برداریم .

فرمان عقل هم یعنی شو شود ،کون فیکون هر کاری که دستور می دهد عقل انجام دهیم .رسیدن به فرمان عقل را از کارهای کوچک شروع کنیم به طور مثال شب مسواک بزن انجام بدهم ،پیاده روی ورزش خیلی خوب است انجام بدهم،غذاهای چرب وفست فود نخور نخورم ،به مسافرت به چشم یک بیمار نگاه کن همان را انجام دهم.....اگر این کارهای کوچک را انجام دادم به فرمان عقل نزدیک می شوم.

برای حفظ اتصال به خداوند به طرف مبداءسیم حرکت کنیم اگر برخلاف مبداءحرکت کنیم سیم ویا اتصال ما با قدرت مطلق قطع خواهد شد. پس همیشه تلاش بکنید در صراط مستقیم باشیم خداوند هم ما را کمک ویاری خواهد کرد.

دستور جلسه هفته آینده :گره مسئولیت 


[ چهارشنبه 19 مهر 1396 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ همسفر: سمیرا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کنگره 60 درمان اعتیاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic