تبلیغات
آینده روشن : همسفر سمیرا

آینده روشن : همسفر سمیرا
کنگره 60 درمان اعتیاد 
قالب وبلاگ
چت باکس


به نام خدا


لژیون نوزدهم  همسفران شعبه‌ شیخ بهایی در روز دوشنبه 9 /5 /96 با استادی همسفر 

سمیراوبا حضور  اعضای  لژیون و با دستور جلسه "سی دی  لنگر کشتی را بکشید " رأس 

ساعت17:45  برگزارشد.

Related image

 باید حرکت کنیم اگر کشتی لنگرش را نکشد از زیبایهای دریا ،از طو فان های دریا ،از پرندگان در
 آسمان ،از بالا وپایین دریا ،از غروب وطلوع دریا...... تجربه که کسب نمی کند لذت هم نمی بردو
با راکد بودنش کشتی هم ازبین می رود .

خدا را شکرکه امروز در جمع شما هستم تا در کنار یکدیگر آموزشهای لازم را بگیریم.

در ابتدای سی دی آقای مهندس در مورد تصویر ذهنی که نقش کلیدی وکاربردی دارد صحبت کردند.انسان داری ویژگیهای مثبت ومنفی است ویک ویژگی برای انسان هست که اکثر انسانها از این ویژگی برخوردار هستند ،انسان (خرترین )ابلهه ترین است چون سریع تحت تاثیر کلام دیگران قرارمی گیرد.اگر چند کلمه در گوشش وزوز کنند سریع تحت تاثیر قرار می گیرد وشروع می کند به قضاوت کردن.به طور مثال همسفری که مسافرش درست سفر نمی کند می آید ودر مورد کنگره وروش آن نادرست حرف زدن ما بدون اینکه تفکر وتعمق کنیم ما هم شروع می کنیم بد گفتن ویا اینکه کسی بیاید ودر مورد مسافرشما بد گفتن ظرفه سه شمار ه عقیده ما نسبت به او عوض می شود.عکس این هم صدق می کند. این برخورد ها نشانه این است که موقعی که با این

 مسائل برخورد می کنیم بدون فکر.وتفکر شروع می کنیم به نقل کردن وانتقال می دهیم وبه هم می ریزیم.وتفکر نمی کنیم کسی که ابن بیانات را گفته چه هدف وغرضی داشته اینها را اصلا برسی نمی کنیم وانسان موجودی ساده لوح است.

مدیریت در دو بخش است:

1:سیستم پایدار

2: سیستم ناپایدار

سیستم پایدار،به طور مثال ما در اداره یا کارخانه ای مدیریت کنیم که در شرایط مطلوب با کیفیت یالا ومواد اولیه عالی......هر کس می تواند این کارخانه را اداره کند.

سیستم ناپایدار،بر یک کارخانه ی رارهبری کنیم که مواد اولیه ندارد ماشین آلات خراب است ،کارگران حقوق نگرفته .....از هر طرف نگاه کنی بحران دارد وبه هم ریخته است .

در جهان امروزچیزی به نام مدیریت بحران داریم ما باید در بحران مدیریت کنیم به طور مثال بریک شهری فرمان داری کنیم که دچار زلزله شده اب،برق ،گاز...همه قطع شده یا ما همسفران طوری بریک خانواده حکفرما هستیم که دچار مشکل اقتصادی هستیم ،زندگی آشفته ونا  بسامان داریم اگر همسفری بتوان در این بحران مدیریت کند تا بتواند مسافرش درست سفر کند وبه درمان برسد کار مهمی انجام داده ما خودمان بر خودمان فرمان برداری کنیم.اگر یک سیستم به هم ریخته را مدیریت کردیم یک هنر است.وما با سی دیها،کتابها وجزوات کنگره است که می توانیم از بحران خارج می شویم. وهمیشه زمان را در نظر بگیرید.

پرنده در حقیقت مثال نفس وروح انسان است .

کشتی تمثیل جسم انسان است.

انسان که مثل پرنده است سوار کشتی می شود ودنیا را از همان روزنه کشتی ویا از روزنه آن سیستم می بیند.ودر افکار واندیشهه خود می پذیرد که بلم را به پرواز در می آورددر صور ظاهر یا کالبد جسمی رابه پرواز در می آورد که باعث اختراعات واکتشافات می شود.یا در حال پویا شدن وسازندگی است وگاهی اوقات در جا می ماند وراکد است.اگر من همسفر تمام فکر م این باشد که چرامن ؟چرا من درگیر این خانواده هستم؟چرا تمام مشکلات برای من هست ؟واین قدر درگیر این سوال وجوابها می شود که به فکر درست کردن واز بین بردن مشکلات نمی شود. ما برای خلاصی از این مشکلات باید از نیروی درون خودش قوت وکمک بگیردوتفکر کند وحرکت کند واین بستگی به همان تصاویر خود انسان دارد وتلاش کند وچیزی که ما را متحول می کند درون ما انسانها است که همان فکر واندیشه است وکشتی که در گیر طوفان شد ه را نجات بدهیم.البته با نگاه مثبت است که تغیر ایجاد می شود ولی نگاه منفی ما را دچار یاس ونا امیدی می شویم ووارد باتلاق وفاضلاب می شویم .

آقای مهندس پدرشان را مثال زدند که سه چیز باعث شده بود که همیشه از زندگی خود لذت ببرند ومثبت اندیش باشند.

1:کینه ونفرت نداشت.

2:بی نیاز

3:در حال زندگی کردن

مشکلات همیشه است تفکر درست ما را از مشکلات بیرون می کند می توانیم اعتیاد را درمان کنیم به شرطی که خواسته درمان داشته باشیم وتمام مراحل را یکی یکی پشت  سر بگزاریم وبا توکل وتفکر وایمان به کنگره بدون در نظر گرفتن گذشته سفر خوبی را طی کنیم.برای خلاصی از اعتیادنوع دیگری باشیم وبا آگاهی وتغییر رفتار وکردارمان وبا دانایی سفرمان را طی کنیم.این تغییر درونی باید باشدلنگر کشتی را بکشیم ،در جهت ساختن حرکت کنیم تاصدای پای استاد را بشنویم یعنی خداوند استاد را در مسیر نشانمان می دهد وقتی در صراط مستقیم حرکت کنیم امدادهای الهی به سراغمان می آید.

گذرگاه زندگی سختی ودشواری ومشکلات فراونی داردمانند مثلث سیاه سدی ایجاد کرده  .ما همسفران می توانیم زوایای این مثلث را تغییر دهیم با مشکلات مبارزه کنیم ،نا امید نشویم وروی مشکلات تمرکز نکنید با تفکر کردن که چطور مشکل را حل کنیم پیش برویم وبا توکل وایمان به کنگره به رهایی ودرمان برسیم.وفقط دیگران را مقصر ندانید خود ما هم در این مشکلات نقش داریم پس حالا که متوجه اشتباه خود شده ایم با سعی وتلاش وصبر وتوکل پیش رویم .

در ادامه آقای مهندس فرمودند ماخوذ به آداب نباشیم یعنی اگر نمی توانیم کاری را انجام دهیم رودرواسی نکنیم وخیلی محترمانه وبا متانت بگوییم نمی شود به طور مثال اگر کسی به شما گفت من را تا مسیری ببر اگر نمی توانی بگو نمی توانم یا پول به من قرض بده  بااحترام بگو ندارم.....اگر برعکس این عمل کنید رنج ودرد متحمل می شوید وافکارتان دچار آشوب می شود با یک کلمه نه اعصابتان راحت است.

جنگ بدون کشته وخونریزی  اصلا وجود ندارد.یعنی یک همسفر بیاد کنگره وفکر کند دیگر مشکل ندارد نه مشکلات همیشه هست حالا به هر طریق ممکن است باشد مثلا برویم دریا وخیس نشویم  شما که دارید آموزش می گیرید مطمئن باشید نیروهای بازدارنده به شکلهای مختلف سر راه ما می آید به قول آقای مهندس مشکلات همیشه هستند چه سفر اول ،چه سفر دوم والی آخر من همسفر باید بدان چگونه مشکلات را با تفکر وآرامش حل کنم .

در درمان اعتیاد همه مشکلات خودمان را به عنوان باز پرداخت بدهی خودمان به اعتیاد قبول کنیم وبه گردن خداوند نیندازیم باید مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیریم وبدون نقص وبا تفکر وتعقل پیش یرویم تا هم خودراضی باشیم وهم خداوند از ما راضی باشد .

از این سی دی نتیجه می گیریم که باید حرکت کنیم اگر کشتی لنگرش را نکشد از زیبایهای دریا ،از طو فان های دریا ،از پرندگان در آسمان ،از بالا وپایین دریا ،از غروب وطلوع دریا...... تجربه که کسب نمی کند لذت هم نمی بردوبا راکد بودنش کشتی هم ازبین می رود .یک همسفر هم همین طور حالا که آمده کنگره باید حرکت کند مسافرش را رها کند ،سی دی گوش کند وبنویسد ،به موقع بیاید،مشارکت کند این قدر آموزشها را اجرایی وکاربردی کند که با لغزش مسافرش خودش هم نلغزد با رها کردن وصبر ومحبت وعشق به ادامه سفرش بپردازد.

    در پایان جلسه با دعای اعضا به اتمام رسید.

سی دی هفته آینده  : سی دی استرس


برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ سه شنبه 24 مرداد 1396 ] [ 04:45 ب.ظ ] [ همسفر: سمیرا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کنگره 60 درمان اعتیاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :