آینده روشن : همسفر سمیرا
کنگره 60 درمان اعتیاد 

به نام خدا

لژیون نوزدهم  همسفران شعبه‌ شیخ بهایی در روز دوشنبه 98/7/29  با استادی

 همسفر سمیرا وبا حضور  اعضای  لژیون و با دستور جلسه" مرور سی دی های حال خوش"

برگزارشد.

به ادامه مطلب مراجعه کنید...

خدا را شکر که امروز هم اجازه بدون را به من داد امیدوارم حال همگی خوب باشد وبتوانیم امروز در کنار هم آموزش بگیریم وتک تک آنها را در زندگی اجرایی کنیم.

هفت سی دی حال خوش را روزهای پنج شنبه با هم کار کردیم ولی بیشتر بچه ها نبودند وسی دی است که کلی مطالب دارد ومی توانیم با نکات این سی دی مشکلاتمان را حل کنیم وقدر تک تک لحظات را بدانیم ومن فقط تا انجا که وقت اجازه بدهد نکات مهم این سی دیها را می گوییم .

نکات سی دی حال خوش 1

اکثر انسانها از خودشان فرار می کنند ونمی توانند با خودشان روبرو شوند میدانند مشکل کار کجاست ولی جرات روبرو شدن با آنرا ندارند .با فکر وتفکر خالی به هیچ جا نمی رسید باید وارد عمل شوید من می خواهم همسفر خوبی باشم ،مشارکت کنم ،سی دی را کامل بنویسم ولی حرکتی نمی کنید فقط فکر می کنید اگر این طور باشد به حال خوش نمی رسید.

دقت  وتوجه به اطراف شما را با خیلی ازمسائل آشنا میکند همین طبیعت همیشه در حرکت است ودارد کار خود را انجام میدهد .به رحمت خداوند ایمان داشته باشیداو سریع الحساب است هر چه بکارید همان را برداشت خواهید کرد .

تمام صفات خداوند درون ما هم هست پس چرا درست رفتار نمی کنیم؟مهربان ،گذشت،بخشش،بدون کینه ولی همه ما این صفات را با خود حمل می کنیم در حال حاضر معتاد شده زمین وزمان را بهم میزنید راه درست را که پیدا کرده ذره ذره خوب میشود آیا یک دفعه وبدون زمان وطی سیکلی بهار می شود؟نه پس با طی یازده ماه به درمان میرسد.

نکات سی دی حال خوش 2

هر کس به دنبال چیزی است مقام،ثروت،علم،.....تا ان را به دست آورد وحالش خوب شود .یکی هم به دنبال صفات منفی وکارهای ضد ارزشی است که مانند علفهای هرز زود وسریع رشد میکند .مانند اشخاصی که برای حال خوش به طرف مواد مخدر می روند .

اعتیاد را چگونه می کارند؟با اولین مصرف بذر را می کارند وطی شش ماه یا یکسال مصرف کننده می شوند .کی معتاد تمام عیار می شوند؟که مواد مخدر بیرونی جایگزین مواد مخدر درونی شده.پس متوجه هستید که یک شب معتاد نشده وذره ذره مصرف کننده شده ودر کنگره هم زمان لازم را باید سپری کند تا به درمان برسد .

شخص می خواست یکدفعه فرد راستگو بشود ولی چنین کاری امکان ندارد با اراده نمی توانیم از دیوار عبور کنیم یا وزنه 500 کیلویی را یکدفعه  بلند کرد با تمرین وآموزش  ودر نظر گرفتن زمان میشود.

باید به طرف ارزشها حرکت کنید واز ضد ارزشها  دوری کنید واین هم یکدفعه نمی شود اتومبیلی که با سرعت 150 کیلومتر حرکت می کند یکدفعه نمی توانیم نگه داریم .باید با دانایی وحرکت حساب شده ودقیق هر کاری را انجام بدهیم.

نکات سی دی حال خوش 3

خود حیات خود زندگی ارزشمند است .نه دنیا را فدای آخرت کنید ونه آخرت را فدای دنیا کنید.تلاش چه در این دنیا وچه آن دنیا در جریان است وهیچ چیز متوقف وسکون ندارد وهمه در حال حرکت هست .آب اگر راکد ماند به مرداب تبدیل میشود همسفر هم اگر در کنگره حرکت وخدمتی نکند از کنگره ترد میشود.

همه ما به دنبال حال خوش هستیم خیلی هم هزینه می کنیم وکردیم ولی به حال خوش نرسید ه ایم.مواد مصرف می کند حالش خوش شود.غیبت ،تجسس،سرزنش وکارهی ضد ارزش انجام میدهد تا به حال خوش برسد .

کسانی که در کنگره هستند ومعنی زندگی کردن را فهمیدند وجهان بینی افراد تغییر کرده ونگاهشان به زندگی واطراف تغییر داده اند وقبول کردند که مصرف کننده بیمار است واگر مشکلی سر راهشان قرار گرفته حکمتی در آن است خیلی راحتر زندگی را ادمه می دهند.

سعی کنید حال هیچ کس را خراب نکنید عملتان عمل سالم باشد نه عمل به ظاهر نیک من به عنوان همسفر مسافرم راآنگونه که هست بپذیرم من سمیرا یک روزی  میگفتم چرا من چرا زندگی من ...ولی امروز متوجه شدم که باید مسافرم سر راه من قرار می گرفت که امروز بعد این همه زندگی لذت بودن وحال خوش را درک کنم وهر چه هست را بپذیرم.

دو نفر محکوم به اعدام هستند یک نفر به راحتی وبه قول آقای مهندس یک سیگار هم می کشد ومیرود طرف دار ودیگری تا به چوبه دار برسد سکته میکند .پس من همسفر هم می توانم در کنار یک مصرف کننده بهترین لحظات را بگذرانم ومی تواند برعکسش هم باشد پس قدر تک تک لحظات خود را بدانید واز امروز واز بودن در کنار هم لذت ببرید ممکن است فردا نباشیم.

نکات سی دی حال خوش 4

1:فرد باید حساب خودش را صفر کند

2:از ضد ارزشها دوری کند واز ارزشها پیروی کند خدمتگزار باشد وتمام هستی را دوست داشته باشد

3:به مرور زمان از جهل فاصله بگیرد وبه دانایی برسد

4:در زمان حال زندگی کند

هر کسی در هر مقطع وجایگاه اگر این چهار مورد را رعایت کند می تواند بهترین لحظات را سپری کند .ما در هر مقطع وزمان بایدآموزش بگیریم باید بدانیم منظور کلام ما چه هست باید به مرحله دانش برسیم که مفهوم کلامات را بگیریم .

همه ما به دنبال خوش هستیم وبرای رسیدن به حال خوش باید حساب خودمان را صفر کنیم درست است که کار سختی است وما از قبل را یادمان نیست ولی سعی کنیم از همین لحظه بذرهای بدی را که کاشته ایم با عملهای سالم ودرست انها را ریشه کن کنیم.

قبلا زهر کاشته ایم الان بذر نیکو بکاریم وببینیم حیوانات ،طبیعت چه طور وبا چه نظم خاصی درست شده ودرس بگیریم.البته هم در صور آشکار هم صور پنهان من می گوییم به مسافرم در ظاهر خیلی دوستت دارم ولی در صور پنهان نفرین کنم ونالان باشم هیچ فاید ه ای ندارد.

تمام فرامین الهی از اول تا به امروز می گوید دروغ نگو،غیبت،سرزنش،تجاوز به حقوق دیگران،.....انجام نده اگر اینها را انجام دادید به حال خوش می رسید.حال خوش ظاهری ومقطعی نیست حال خوش یک آرامش درونی است باید تلاش کرد تا آن را به دست آوردمشکلات را بپذیریم ویکی یکی آن را حل کنیم.

نکات سی دی حال خوش 5

نکته ای که خیلی باید به آن توجه کرد در ابتدا ی سی دی آقای مهندس نظم وانظباط را به ما یاد آوری کرد متوجه شدید استاد دیر آمد خودشان نشستند وصحبت کردن پس سر وقت وبه موقع آمدن در کنگره خیلی مهم است.

در حال زندگی کنید از گذشته درس بگیریم وبرای آینده برنامه ریزی کنیم. صبر پیشه کنیم ومشکلات را آرام آرام حل کنیم دانایی خودمان را زیاد کنیم واز جهل فاصله بگیریم در هر جایگاهی که هستیم باید در حال آموزش گرفتن باشیم اگر در حال زندگی کردی از زندگی لذت می بری .

امروز خداوند اجازه نفس کشیدن وبودن وحضور در کنگره را به من داده ،اجازه بودن در کنار خانواده را داده پس لذت ببر این قدردر گذشته سیر نکنید گذشته در گذشت امروز را دریابید ولذت ببرید .همه ما هستیم که به تکامل برسیم پس قدر تک تک لحظات را بدانیم د سکون نباشیم تا کی می خواهی غم وغصه را بغل کنی وچرا چرا های زیاد را زمزمه کنی بلند شو حرکت کن تلاش کن ولذت ببری از انچه داری اگر بدترین شرایط هم باشد.

خداوند بخشنده ومهربان است نه به این معنا که فقط گناهان را می بخشد همیشه شنید ه اید از تو حرکت از خدا برکت اگر تلاش کنی وخواسته قوی داشته باشی وبدانی که مشکلات آمده من ساخته شوم  وبدانی هیچ برگ بدون اذن خداوند نمی افتد وشکر گزار باشی ودر صراط مستقیم حرکت کنی صد البته به انچه می خواهی میرسی البته با حال خوش وآرامش درونی.

نکات سی دی حال خوش 6

تمام پیامبران می خواستند قوانین درست زندگی کردن را به ما بیاموزند وبدانید هدف وخواسته ما از زندگی چه هست.ارزش تک تک لحظات را بدانیم وتلاش کنیم .

اصولا ما انسانها خیلی چیزها می خواهیم ولی وقتی هم به آن میرسیم حالمان خوش نیست ودنبال چیز دیگر هستیم .مثلا به دنبال ثروت هستیم تا در پیری حالمان خوش باشد ولی نمی دانیم ممکن است اصلا پیر نشویم وزود فاتح مع صلوات.یا تمام فکر وذکرت مسافرت باشد واز حال خوش خودت دور شوی یک همسفر وقتی می آید کنگره باید بداند ومتوجه شود برای خودش وحال خوش می آید مطمئن باشید اگر خواسته قوی داشته باشد به رهایی ودرمان میرسد.

بیشتر ما دوست داریم در گذشته سیر کنیم  تمام شد رفت امروز را به بهترین صورت طی کنم .یک نکته که وجود داشت در این سی دی برای من همسفر وتوقع های بیجابود که فرمودند اگر پول داشته باشی اشکالی ندارد تغییر بدهید وسایل خانه تان را ولی اگر مشکل مالی دارید این کار را انجام ندهید مخصوصا در سفر اول همیشه بدانید با کمترین امکانات هم می شود حالت خوش باشد اگر قدر چیزها وکسانی را که دارید بدانید.

تمام بلاهای که به سر مان می آید خودمان با دست خودمان ایجاد می کنیم مانند بچه ای که بستنی داشت  ولذت میبرد ولی به محض دیدن بیسکوت شکلاتی طمع گرفتنش که آن را هم بخورد این را بدانیم بیشتر مشکلات ما به خاطر طمع است ولی نگاه کنید از سه حرف تو خالی نوشته شده ط،م،ع

نکات سی دی حال خوش 7

نکته اول ادم ها دو دسته هستند آدم های موافق وآدم های که ساز مخالف می زنند مسافرش امده کنگره راه را پیدا کرده دوست دارد همین طور نق وغر یزند سریع می خواهد تغییر کند نه برای درمان یازده ماه وبرای جهان بینی خدا می داند.باز هم تاکید میشود بر آن چهار مورد که حساب خود را صفر کنید یعنی بذزهای تلخی که در گذشته کاشته ایم را آرامآرام درو کنیم واز حالا به بعد صفات خوب بکاریم.از ضد ارزشها دوری کنیم خدمتگزار باشیم واگر علمی داریم وثروتی داریم در اختیار دیگران قرار بدهیم.

من به عنوان همسفر امدم کنگره استعداد دارم عاشق کنگره هستم پس چرا تلاش نکنم راهنما بشوم وضع مالی خوبی دارم پس چرا عضو لژیون سردار نشوم به این فکر نکنید پس انداز کنم برای آینده خوب هست پس انداز کردن ولی موقعی که به حد مطلوب رسید باید به کنگره کمک کنی برای کی می خواهید بگذارید که به قول آقای مهندس بعد از مرگتون ویسکی بخورند وبه روحمان بفرستند الان ببخش که خودت هم لذتش را ببری.

همیشه در حال آموزش گرفتن باشیم ودانایی خود را زیاد کنیم واز جهت دوری کنیم.در زمان حال زندگی کنیم.آقای مهندس فرمودند مانند دو لبه قیچی یکی آینده ولبه دیگر گذشته ومدام داریم زمان حال را قیچی می کنیم.

بچه بستی خور اگر ان شکلات راهم می خورد روزگار از شکمش در می آورد همیشه از انچه داری استفاده کنید ولذت حال را ببریدبه داشته هایمان بچسبیم اگر از آموزگار آموختی که آموختی و گرنه روزگار می آموزد که معلم خشنی هم هست.

انسان منفی گرا همیشه در رنج وعذاب است همه ما زمانی قدر نعمتهایمان را می دانیم که آنها را از دست بدهیم پس قدر تمام لحظاتی که در کنار مسافرتان وبجه هایتان را هستید قدر بودن در کنگره را بدانید.

این جمله واقعا زیبا است انسانهای که خداوند دوست دارد حکمت میدهد ولی انسانهای را که دوست ندارد زحمت گرد آوری مال را میدهد ودیگران از آن استفاده می کنند.

چند هفته دیگر گلریزان است هر کدام از شما که توان مالی دارید حتما باید در لژیون سردار شرکت کنید به نظر من بهترین مکان برای بخشش همین کنگره است چون شما هم سهیم هستید در خوشحالی مادری که فرزندش رها شده همسفری که شوهرش درمان شده بچه ای که پدرش رها شده پس ببخشید که خداوند هم بخشنده هست ودوستدار بندگانی هست که از انچه دارند می بخشند.

خانم زهرا

ابتدا باید در مورد هر چیزی تفکر کنیم ودانسته هایمان را زیاد کنیم وبعد وارد مرحله عمل بشویم یعنی از سخن به نقطه عمل حرکت کنیم.

خداوند سزیع الحساب هست وحساب هایش را سریع تسویه می کند .بعضی اوقات ما متوجه این پاداش نمی شویم.ما هر چه بکاریم همان را برداشت می کنیم نمی شود که دروغ بکاریم ولی صداقت برداشت کنیم.

همه انسان ها یک خویشتن خویش دارند که دائما با فرد در حال گفتگو ودیالوگ هستند وما قادر به دیدن آن نیستیم.تنها چیزی که نه در این دنیا ونه در دنیاهای دیگر ویا آخرت ثابت است وتغییر نمی کند حقیقت است .حقیقت آن چیزی هست که بوده وهست وخواهد بود.

خانم سکینه

همه ما می خواهیم کاری را انجام بدهیم که حالمان خوش باشد .ما باید در زمان حال زندگی کنیم وزندگی کردن در لحظه وحال را یاد بگیریم وارزش آن را داشته باشیم ولذت ببریم ودر گذشته وآینده زندگی نکنیم.از گذشته درس بگیریم ودر حال زندگی کنیم وبرای آینده برنامه ریزی کنیم. حضرت علی (ع)می فرمایند:برای زندگی ودنیا کاری بکن که انگار همیشه زنده ایی وبرای آخرت کاری بکن که انگار هر لحظه ممکن است بمیری.

خانم لیلا

ما هر چه بکاریم همان را برداشت می کنیم وعملمان مثل علفهای هرز زود رشد می کند واولین بذر اعتیاد را خود فرد که مصرف کرده کاشته است وانسان می گوید صفات کاشتنی نیست ودر لحظه هر چه اراده کن همان می شود وکماندار می گوید بیا با هم بحث کنیم در این مورد اگر از دیوار بخواهی رد شوی یا وزنه 500 کیلویی را از زمین یک مرتبه بلند کنی می شود یا در یک لحظه آدم راستگویی شوید .

باید به مرور زمان این بذر را بکاری آقای مهندس فرمودند من ده سال می خواهم دروغ نگویم ولی بعضی مواقع این کا را انجام می دهم.بذزر هر چیزی را را خودمان می کاریم صداقت یا دروغ گویی را پس اول فرشته بیاید تا دیو بیرون برود.

پنج شنبه 2/8 /98 سی دی اضافه وزن2

دوشنبه 6/8/98 :سی دی حرکت وامتحان از وادی 10
طبقه بندی: برداشت و نوشتار سی دی ها، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ چهارشنبه 1 آبان 1398 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ همسفر: سمیرا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کنگره 60 درمان اعتیاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic